Ipp Header Companyname Insert
Telefoon: 06-22710048
Email: info@ippsy.nl
Wij spreken Nederlands
Wir sprechen Deutsch
We speak English
NIEUWS
Couple Power logo

Verhoog je LQ

Verhoog je liefdes quotient, de intelligentie van de liefde, op het werk, met klanten en ook in je relatie thuis. 

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. 


Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan!

Ga naar www.couplepower.nl en download het gratis e-bookje van Ingeborg Weser: 'Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan'! 


Wachttijd, Vakantie & Telefonisch Overleg

 

Wachttijden individuele therapie: (per 15-12-21)

Vanaf 1-1-2022 worden mijn werkzaamheden niet meer bekostigd door zorgverzekeringen. Ik ben voor consulten en psychologische begeleiding beschikbaar voor mensen, die zelf betalen. Er zijn op dit moment geen wachttijden. Ik ben vanaf 10-1-2022 beschikbaar. 

Partnerrelatietherapie: (per 15-12-21) 

U kunt zich bij mij melden vanaf 10-1-2022.

Telefonisch Overleg

Voor telefonisch overleg kunt u mij bellen: 06-22710048. Of u spreekt een bericht in op mijn voicemail. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Wijziging praktijk adres: 

Per 1-1-2022 is het adres van mijn praktijk gewijzigd. 

Nieuwe adresgegevens: 

Ingeborg Weser

Kerkberg 30 

6573 DN Beek-Berg en Dal

info@ippsy.nl

06-22710048

Een vernieuwde website volgt spoedig! 

Vakantie

De praktijk is gesloten van 16-12-21 t/m 9-1-2022. 


Privacy Statement (AVG)

Ons Privacy Statement vind U hierVerwerken van nare ervaringen
door EMDR

bloem paars

Soms hebben nare ervaringen in het (recente of verre) verleden nog steeds invloed op de psychische gesteldheid van de persoon: ze uiten zich in stress, angst, neerslachtigheid of andere klachten of gaan gepaard met heftige gevoelens of zich opdringende angstige herinneringsbeelden (flashbacks). Het kan daarbij gaan om traumatische ervaringen in verband met een verkeersongeval, een geweldmisdrijf, maar ook bv. pesterijen of krenkingen. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan toegepast worden bij uiteenlopende klachten en gevoelens zoals somberheid, angst, schaamte, verdriet, schuldgevoelens en boosheid als deze in verband staan met ingrijpende ervaringen. Het doel is om de herinneringen zodanig te verwerken dat de klachten verminderen of verdwijnen.

EMDR in de praktijk

In eerste instantie wordt veel aandacht besteedt aan de inventarisatie van uw klachten, de achtergronden ervan, uw psychische gesteldheid en de leefomstandigheden waarin u verkeerd. Als EMDR de voor u problemen passende techniek is gaan wij hiermee aan de slag.

U gaat in u gedachten terug naar het nare gebeurtenis. Ook de bijhorende gevoelens, voorstellingen en lichamelijke gewaarwordingen krijgen daarbij aandacht. U wordt gevraagd de beweging van mijn hand, die ca. 30 cm van uw gezicht heen en weer beweegt, met de ogen te volgen. (Er kunnen ook stimuli op andere manieren aangeboden worden: geluiden via een koptelefoon of via afwisselende aanraking van uw rechter en linker hand). Na korte tijd stopt de set handbewegingen en u wordt gevraagd even uit te rusten en te letten op wat er in u omgaat. Vaak komen er gedachten, gevoelens, beelden of lichamelijke waarnemingen op gang. U vertelt de meest belangrijke veranderingen aan de therapeut en daarna begint een nieuwe set van oogbewegingen. Set na set komt het over het algemeen tot veranderingen m.b.t. het nare herinneringsbeeld. Het begint te vervagen en de emotionele lading vermindert. Vaak gaan met het proces ook inzichten gepaard die een nieuwe kijk op de situatie en het eigen functioneren mogelijk maken.

Waarom werkt EMDR?

Het werkingsmechanisme van EMDR is nog niet helemaal duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat door ‘duale aandacht’ (denken aan de nare gebeurtenis tegelijk met oogbewegingen) het natuurlijke verwerkingsmechanisme van de hersenen op gang wordt gebracht. Ook wordt verondersteld dat door de rechts-links stimulatie de beide hersenhelften worden geïntegreerd (integratie van gevoel en denken). Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten en de werking van EMDR. Feit is dat EMDR in de richtlijn voor de behandeling van de Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) als een van de aangewezen technieken wordt beschouwd.

EMDR is een kortdurende behandeling. Over het algemeen zal al na weinige sessies positief effect te merken zijn. EMDR kan deel uitmaken van eerstelijnspsychologische zorg en wordt door de verzekeraar vergoed. Neemt u voor een verwijzing contact op met uw huis- of bedrijfsarts.