Ipp Header Companyname Insert
Telefoon: 06-22710048
Email: info@ippsy.nl
Wij spreken Nederlands
Wir sprechen Deutsch
We speak English
NIEUWS
Couple Power logo

Verhoog je LQ

Verhoog je liefdes quotient, de intelligentie van de liefde, op het werk, met klanten en ook in je relatie thuis. 

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. 


Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan!

Ga naar www.couplepower.nl en download het gratis e-bookje van Ingeborg Weser: 'Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan'! 


Wachttijd, Vakantie & Telefonisch Overleg

 

Wachttijden individuele therapie: (per 15-12-21)

Vanaf 1-1-2022 worden mijn werkzaamheden niet meer bekostigd door zorgverzekeringen. Ik ben voor consulten en psychologische begeleiding beschikbaar voor mensen, die zelf betalen. Er zijn op dit moment geen wachttijden. Ik ben vanaf 10-1-2022 beschikbaar. 

Partnerrelatietherapie: (per 15-12-21) 

U kunt zich bij mij melden vanaf 10-1-2022.

Telefonisch Overleg

Voor telefonisch overleg kunt u mij bellen: 06-22710048. Of u spreekt een bericht in op mijn voicemail. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Wijziging praktijk adres: 

Per 1-1-2022 is het adres van mijn praktijk gewijzigd. 

Nieuwe adresgegevens: 

Ingeborg Weser

Kerkberg 30 

6573 DN Beek-Berg en Dal

info@ippsy.nl

06-22710048

Een vernieuwde website volgt spoedig! 

Vakantie

De praktijk is gesloten van 16-12-21 t/m 9-1-2022. 


Privacy Statement (AVG)

Ons Privacy Statement vind U hier1.      Mijn gegevens

Als Gezondheidspsycholoog (afgestudeerd in 1979, Universiteit Göttingen /Duitsland) werk ik in de Basis-GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg).  

Drs. I.H. Weser
Medisch Centrum Nijmegen - Oost
Berg en Dalseweg 63 A
6522 BB Nijmegen
Tel. 024-3605452
Mobiel: 06-22710048
e-mail: info@ippsy.nl
BIG registratienummer: 19051079025
AGB-code: 94-003348

 2.      Informatie over mijn werkwijze

Ik geef tijdens onze gesprekken uitleg over mijn werkwijze. Uiteraard zijn uw desbetreffende vragen altijd welkom. Meer informatie vindt u op deze website.

De behandeling verloopt als volgt: In eerste instantie zullen wij elkaar leren kennen en samen uw klachten inventariseren. Dan stellen wij een behandelplan op. Vervolgens gaan we met ‘evidence-based’ methoden aan de slag om uw klachten te verhelpen en uw leven een positieve wending te geven. Bij begin en ter afsluiting krijgt u van mij een digitale vragenlijst toegestuurd om de klachten ook op deze manier in kaart te brengen en de vooruitgang van de behandeling te meten.  

 3.      Duur van de gesprekken

 De sessies duren in principe 45 minuten. Over de lengte van het consult kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.

Partnerrelatiegesprekken duren in principe 90 minuten.

4.      Verwijzing en vergoeding van de gesprekken

Als uw behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed is een verwijzing van de huisarts voor begin van de behandeling noodzakelijk. De zorgverzekeraar vergoedt de volledige kosten van de behandeling uit de basisverzekering als uw klachten onder verzekerde zorg vallen. Dat is bij veel problemen het geval. Behandelingen gericht op werkgerelateerde en partnerrelatieproblemen worden bijvoorbeeld niet vergoed.

Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar uw eigen risico aanspreekt. Dat is in 2016 een bedrag van € 385,-.

De betaling van de therapie vindt rechtstreeks tussen behandelaar en zorgverzekeraar plaats.

Er worden ‘trajecten’ betaald:

Als de kosten door de zorgverzekeraar niet vanuit het basispakket worden vergoed is er nog de mogelijkheid dat deze gedekt zijn door een aanvullende verzekering. Raadpleeg uw zorgverzekeraar hierover.

Partnerrelatiegesprekken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

5.      Zelf betalen

Als uw klachten niet door de zorgverzekeraar worden vergoed (Overig Zorg Product) of u de voorkeur eraan geeft om de sessies zelf te betalen is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

De kosten voor een sessie zijn € 90,- per 45 minuten.

Partnerrelatiegesprekken kosten € 217,80 (€ 180 plus 21 % BTW) per 90 minuten.

6.      Openingstijden en bereikbaarheid van de praktijk

De werktijden van de praktijk zijn dinsdag t/m donderdag van 9 tot 17 uur. Afspraken op andere tijdstippen kunnen na overleg worden afgesproken.

Ik ben telefonisch bereikbaar op 024-360 5452 of mobiel: 06-22710048. Het beste ben ik persoonlijk bereikbaar tussen 12 en 13 uur (ma t/m vr). Als u mij niet rechtstreeks aan de lijn krijgt kunt u mijn voicemail inspreken. Ik bel u zo snel mogelijk terug. In dringende gevallen ben ik ook op tijdstippen buiten de werktijden mobiel bereikbaar: 06-22710048.

7.      Toegankelijkheid van het gebouw en parkeren

De praktijk bevindt zich op de bovenste (tweede) verdieping. Er is een lift aanwezig, zodat mindervalide cli?nten gemakkelijk toegang hebben. De ingang voor mindervalide cli?nten bevindt zich bij de achterdeur (parkeerplaats) van het gebouw. Als mindervalide cli?nt mag u op de parkeerplaats parkeren. U kunt dit aangeven bij de slagboom via de intercom.

Voor valide cli?nten staat het parkeerterrein helaas niet ter beschikking. U kunt aan de straat parkeren. Direct voor het MCNO is betaald parkeren. Verder op aan de Berg en Dalse weg richting Berg en Dal kunt u gratis parkeren (looptijd tussen 5 – 10 minuten).

8.      Afzeggen van afspraken

Indien u een afspraak moet afzeggen, dient u dit 48 uur van tevoren te doen. Uiteraard kunt u ook uw boodschap op het antwoordapparaat achterlaten. Als u dit verzuimt worden kosten van € 50,- in rekening gebracht, die u zelf na verkrjgen van een rekening dient te betalen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

9.      Waarneemregeling

Voor het geval dat ik door onvoorziene redenen of tijdens vakantie niet beschikbaar ben heb ik een waarneemregeling getroffen met mijn collega Els van Heek, ook werkzaam in het MCNO: Telefoonnr.: 06-26473422, www.ppevh.nl

10.  Wachtlijst

Als er plek is in mijn praktijk kan de behandeling na het eerste gesprek (intake) beginnen. Voor het geval dat de praktijk overvol is dan geef ik op mijn site aan wat de wachttijden zijn (bij Nieuws). Uiteraard kunt u met mij telefonisch overleggen en u kunt zich op de wachtlijst laten zetten. Soms is de wachtlijst te vol. Dan moet ik deze helaas tijdelijk sluiten en is er geen plek in mijn praktijk. Om een hulpverlener te vinden kunt u het beste navraag doen bij uw huisarts of bij uw zorgverzekeraar.

11. Contracten met verzekeraars  

In 2019 heb ik contracten met volgende verzekeraars: 

UVIT/VGZ: VGZ, IZA, UMC, Unive

CZ: CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, OMW

Menzis: Menzis, Anderzorg

Achmea: Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, Avero -IAK, Avero- Aevita, De Friesland, Achmea 

Careq: Promovendum, besured, National Academic, Aevita  

VRZ: Zorg en zekerheid, Eno, ONVZ

DSW: DSW, Stad Holland, inTwente, Amersfoortse, Ditzo

12. Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1.1.2017 zijn alle GGZ hulpverleners verplicht om  een goedgekeurd 'kwaliteitsstatuut' te hebben, waarin de praktijkinformatie wordt samengevat. Dit kwaliteitsstatuut is voor de clienten van mijn praktijk beschikbaar.