Ipp Header Companyname Insert
Telefoon: 06-22710048
Email: info@ippsy.nl
Wij spreken Nederlands
Wir sprechen Deutsch
We speak English
NIEUWS
Couple Power logo

Verhoog je LQ

Verhoog je liefdes quotient, de intelligentie van de liefde, op het werk, met klanten en ook in je relatie thuis. 

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. 


Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan!

Ga naar www.couplepower.nl en download het gratis e-bookje van Ingeborg Weser: 'Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan'! 


Wachttijd, Vakantie & Telefonisch Overleg

 

Wachttijden individuele therapie: (per 17-5-21)

Helaas geldt een aanmeldstop voor nieuwe clienten. Ben je ooit eerder bij mij in behandeling geweest, overleg dan met mij. 

Partnerrelatietherapie: (per 17-5-21) 

U kunt zich bij mij melden. 
Contracten met verzekeringen 2021

In 2021 heb ik geen contract met Menzis/Anderzorg. 

Telefonisch Overleg

Voor telefonisch overleg en vragen kunt u bij mij terecht op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 12 en 13 uur. Of u spreekt een bericht in op mijn voicemail. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 


Privacy Statement (AVG)

Ons Privacy Statement vind U hierLichaamsgerichte Psychotherapie

Lichaam en psyche vormen één geheel

Hoofd Naar Rechts

Lichaamsgerichte psychotherapie maakt gebruik van het feit dat psychische processen ook lichamelijke aspecten hebben en zich in het lijf weerspiegelen. De psychische gesteldheid en gevoelens zoals verdriet, vreugde, verlangen, haat, woede etc. gaan namelijk samen met lichamelijke gewaarwordingen. Wij voelen ons gespannen als wij boos zijn en warm en zacht als wij liefde voelen. Ook gedachten kunnen lichamelijke gevolgen hebben: een gedachte als ‘ik ben niets waard’ kan zich uiten in neerslachtigheid en lichamelijke moeheid; bij de gedachte ‘ik kan het doen’ voelt het lijf krachtig en actief.

De psychische gesteldheid wordt zichtbaar door de gelaatsuitdrukking, gebaren, de manier van oogcontact en ook door de lichaamshouding. Op deze manier communiceren wij met andere mensen. Niet alleen via onze taal maar met het hele lijf. Wij communiceren hoe wij ons voelen, wat wij willen en niet willen. En wij nemen op deze manier ook non-verbaal waar wat anderen willen en voelen. De interactie tussen mensen is een psycho-somatisch gebeuren, psyche en lijf zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Het lijf is in staat om zich te ‘herinneren’: Herinneren aan ervaringen die de persoon in het verleden met belangrijke mensen heeft opgedaan. Een persoon die vaak in haar kindertijd werd geslagen, heeft misschien een gekromde rug, als of ze niet wil opvallen. Als of haar lijf zich aan de slagen herinnert en nog steeds probeert om deze te vermijden door zich zo klein mogelijk te maken. Een andere persoon in dezelfde situatie heeft misschien een andere weg ‚gekozen’: ze heeft geleerd haar lijf sterk te maken en richt zich overdreven op. Ze probeert aan andere mensen duidelijk te maken dat zij zich niet laat kennen. Ze ervaart mensen als vijandelijk en bedreigend en is daarom altijd op haar hoede. Feit is dat negatieve ervaringen in de kindertijd in de psyche en het lijf zijn opgeslagen. Ze kunnen op deze wijze ook in de volwassene stress veroorzaken en bijdragen aan emotionele en gezondheidsproblemen hier en nu.

Daarbij komt dat veel van de ervaringen opgedaan in de eerste levensjaren vaak lichamelijk van aard zijn. Het eerste contact tussen moeder, vader en kind wordt vooral waargenomen via de manier hoe het kind wordt aangeraakt. Hier leert het of het welkom is, of het als eigen persoon wordt waargenomen en gerespecteerd, of het veilig is, of rekening met hem of zijn reacties wordt gehouden etc. Deze ervaringen worden opgeslagen en hebben invloed op de manier hoe de persoon andere mensen waarneemt. Zijn anderen te vertrouwen of is het beter om ‘gewapend’ en waakzaam te zijn? Is de wereld een plek waarin men zich kan ontspannen of is het beter om altijd alert zijn en geen gevoelens en zwaktes te laten zien? Deze voorstellingen maken op een gegeven moment deel uit van de persoonlijkheid. Ze kleuren de waarneming in en beïnvloeden de kwaliteit van leven.

Lichaamsgerichte psychotherapie

Als lichaamsgerichte psychotherapeut maak ik gebruik van het feit dat lichamelijke en psychische processen nauw met elkaar zijn verbonden. Ik kan er dus voor kiezen om psychische klachten door verbale interventies te beïnvloeden of hen via het lijf te benaderen:

De aandacht op het lijf richten

Dit houdt in dat de cliënt onderwezen wordt om de sensaties en impulsen in het lijf waar te nemen, de signalen van het lijf te leren kennen en hen te vertrouwen. Vaak wordt dit als prettig ervaren omdat de persoon meer contact met zich zelf krijgt.

De aandacht op de ademhaling richten

Ademhaling en gevoelens zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom wordt de natuurlijke stroom van in- en uitademing bevorderd. Vaak leidt dit tot meer contact met gevoelens en behoefden, waardoor deze therapeutisch toegankelijk worden.

Bewegingsimpulsen bevorderen

Spierspanning kan chronisch zijn en zich in een aangeleerde lichaamshouding weerspiegelen. Vaak heeft zij te maken met ‘ingevroren’ (vermeden) bewegingsimpulsen. De persoon met een kromme rug (voorbeeld boven) vermijdt b.v. de andere te confronteren en agressie te tonen. De persoon met een overdreven rechte rug vermijdt misschien het gevoel van angst en het verlangen op anderen veilig te kunnen vertrouwen.

Lichamelijke en psychische stress afbouwen

Stress kan uiteenlopende gevolgen hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid. Stressgerelateerde klachten zoals slapeloosheid, somberheid, hyperactiviteit, hart- en vaatziekten en andere somatische symptomen gaan vaak samen met een te hoog spanningsniveau en een onvermogen om te ontspannen. Een evenwichtige omgang met spanning en ontspanning is daarom een belangrijk doel van lichaamsgerichte psychotherapie. Een ‘lichaam en geest in balans’ werkt door op de psychische gesteldheid: het bevordert evenwichtigheid, vertrouwen en een positieve wereldzicht.

In verschillende settings werken

Om het psychotherapeutisch proces optimaal te bevorderen is mijn werkkamer zo ingericht dat op verschillende manieren gewerkt kan worden: zittend op stoelen, staand met ruimte om te bewegen of liggend. Mijn praktijk beschikt daarom over een werkmat voor het werk in liggende houding. Deze komt goed van pas bij ontspannings- en bewegingsoefeningen of om onbewuste aspecten van de innerlijke wereld te verkennen.

Aanrakingsinterventies benutten

Therapeutische aanrakingsinterventies kunnen het contact met het lijf ondersteunen, een ontspannend, of juist vitaliserend effect hebben: Dit kan op verschillende manieren gebeuren: Ik leg b.v. mijn hand op uw schouders. Ik masseer uw schouders masseren of beweeg ze zonder uw toedoen. Misschien vraag ik u om het gewicht van uw hoofd over te geven aan mijn handen. Anders als bij de behandeling van een fysiotherapeut gaan deze interventies altijd samen met bewustwording ervan: wat deze aanrakingen met u doen, welke gedachten of gevoelens bij u opkomen, welke impulsen u in uw lijf waarneemt. Ook herinneringen kunnen door aanrakingsinterventies gestimuleerd en verwerkt worden. Uiteraard worden aanrakingsinterventies alleen toegepast als de cliënt ermee uitdrukkelijk akkoord gaat en deze het therapeutisch proces bevorderen.

Verschillende technieken toepassen

Naast de lichaamsgerichte benadering worden ook andere methoden toegepast. Het gesprek tussen u en mij is natuurlijk erg belangrijk. De problemen uit uw dagelijks leven komen net zo aan bod als uw levensverhaal en uw wensen en doelen voor de toekomst. Om de innerlijke wereld te verkennen kan ook gebruik gemaakt worden van imaginatieoefeningen of creatieve technieken. De toepassing van de verschillende methoden hangt af van uw persoonlijkheid, de symptomen, de leefsituatie, de fase van het therapeutisch proces etc. Belangrijk is, dat u en uw behoeften in het middenpunt staan. Ik zal altijd proberen met u een empathisch contact op te bouwen om te bevorderen dat u zich van mij begrepen, begeleidt en bij mij veilig voelt. Op basis daarvan kunnen wij samen aan de slag om uw problemen te overwinnen.

lees meer voor professionalslichaamsgerichte psychotherapie Prof