Ipp Header Companyname Insert
Telefoon: 06-22710048
Email: info@ippsy.nl
Wij spreken Nederlands
Wir sprechen Deutsch
We speak English
NIEUWS
Couple Power logo

Verhoog je LQ

Verhoog je liefdes quotient, de intelligentie van de liefde, op het werk, met klanten en ook in je relatie thuis. 

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. 


Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan!

Ga naar www.couplepower.nl en download het gratis e-bookje van Ingeborg Weser: 'Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan'! 


Wachttijd, Vakantie & Telefonisch Overleg

 

Wachttijden individuele therapie: (per 17-5-21)

Helaas geldt een aanmeldstop voor nieuwe clienten. Ben je ooit eerder bij mij in behandeling geweest, overleg dan met mij. 

Partnerrelatietherapie: (per 17-5-21) 

U kunt zich bij mij melden. 
Contracten met verzekeringen 2021

In 2021 heb ik geen contract met Menzis/Anderzorg. 

Telefonisch Overleg

Voor telefonisch overleg en vragen kunt u bij mij terecht op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 12 en 13 uur. Of u spreekt een bericht in op mijn voicemail. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 


Privacy Statement (AVG)

Ons Privacy Statement vind U hierLichaamsgerichte Psychotherapie 

hand op schouder

Lichaam en psyche vormen een geheel

Lichaam en psyche zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Er is een continue wisselwerking tussen het organisme en de kwaliteiten van de omgeving: dit betreft het fysiologisch niveau, maar ook de sociaal-maatschappelijke, culturele en spirituele dimensies van het leven. De individuele expressie en de functies en structuren van het organisme weerspiegelen op een veelvuldige manier de geschiedenis van het individu en zijn individuele aanpassing aan vroege omgevingsfactoren. Dit kan de basis vormen van functionele en disfunctionele gedrags- en belevingspatronen. Ze kunnen worden beschouwd als adaptief antwoord op inadequate omgevingsfactoren. Het organisme beschikt echter over het vermogen tot zelfregulatie: een functie die tot doel heeft de homeostase van het organisme te bewaren of te herstellen en daarmee het psychische en lichamelijke overleven veilig te stellen.

Lichaamsgerichte Psychotherapie

De Lichaamsgerichte Psychotherapie maakt gebruik van het feit dat psychische processen door lichamelijke sensaties begeleid worden. Ze worden zichtbaar en voelbaar in lichaamshouding, beweging, gebaren, mimiek, oogcontact, ademhaling. Ze gaan samen met fysiologische processen en kunnen daardoor deel uit maken van zowel somatische als psychische symptomen (b.v. slapeloosheid of moeheid bij depressieve klachten).

Niet alleen in diagnostisch opzicht hebben lichaamsgerichte interventies toegevoegde waarde. Bij behandeling kunnen lichaamsgerichte interventies gericht zijn op bevordering van lichaamsbewustzijn, op regulatie van spanning en ontspanning, op expressie of juist controle van emoties, verbetering van de verbinding tussen denken en voelen. Ook kunnen onbewuste processen toegankelijker gemaakt worden. Ontspanning en innerlijke rust kunnen een geneeskrachtige werking op de psychische gesteldheid hebben.

Stress is een belangrijke factor bij zowel somatische als psychische problemen. Stressreactiepatronen gaan terug op een dysfunctionele HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as), die de reactie van de hersenen en het lichaam op stress reguleert. Uit de praktijk blijkt dat het functioneren van de HPA-as door een combinatie van psychische en lichamelijke interventies bevorderd kan worden. Dit heeft een geneeskrachtige werking op uiteenlopende symptomen. Nieuw fysiologisch onderzoek laat zien dat dit te danken is aan de activering van het ‘systeem van rust en verbondenheid’ (Uvnäs Moberg, 2007) dat op basis van de aanmaak van oxytocine als tegenhanger van het stresssystem in werking komt en ontspanning, fysiologisch herstel, stressreductie en gevoelens van rust, veiligheid en verbondenheid  bevorderd.

Oxytocine wordt onder andere aangemaakt bij als prettig ervaren aanrakingen. Dit gegeven kan ook in psychotherapeutische processen gebruikt worden. Therapeutisch gemotiveerde aanraking maakt deel uit van de Lichaamsgerichte Psychotherapie. Anders dan b.v. bij massage of fysiotherapie zijn lichaamsgerichte interventies altijd gericht op en verbonden met een psychotherapeutisch proces. Ze focussen op het verband tussen lichaam en psyche en bevorderen integratie.

Aanrakingsinterventies worden uitsluitend toegepast als deze geïndiceerd zijn en de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Er zijn duidelijke ethische richtlijnen m.b.t. aanrakingsinterventies, die overeenstemmen met de ethische code van het NIP. 

Veel cliënten hebben baat bij een combinatie van lichaamsgerichte en psychotherapeutische benadering. Vooral mensen met stressgerelateerde klachten, die niet of gebrekkig in staat zijn tot lichamelijke en psychische ontspanning. Ook mensen die moeilijk in contact komen met hun emoties kunnen met lichaamsgerichte methoden worden geholpen. Dit geldt ook voor mensen met medisch onverklaarbare lichamelijke klachten.

Zie ook: Kerstin Uvnäs Moberg (2007), De Oxytocine-Factor, Theoris, Amsterdam.